Nauka

W dziedzinie gastronomi znajdziemy wiele szkół między innymi: szkoły zawodowe, szkoły ogólnokształcące profilowane, szkoły policealne i coraz częściej uczelnie wyższe jak również wszelkiego

Skinheadzi

Ruch skinheadów, powstały pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, stanowi specyficzną formę subkultury – kontrkulturę. Termin ten niesie za sobą nastawienie przeciwko zastanej, ówcześnie panującej