Badania NPS

Wokół tematu ubezpieczeń komunikacyjnych można krążyć bardzo długo, bowiem istnieje wiele mniej lub bardziej istotnych punktów, które składają się na kompleksową umowę ubezpieczeniową.

Niemniej jednak warto skupić się na samej decyzji o jej wykupieniu, oczywiście w przypadku OC nie ma innego wyboru, gdyż jest to opcja obowiązkowa.

Z tego względu wielu kierowców uważa, że taka ochrona im wystarczy bez konieczności wykupienia autocasco, czy Assistance.

Nie ulega wątpliwości, że na jedną osobę zdecydowanie przypada mało kolizji oraz wypadków na drodze, co wiąże się właśnie z decyzją o rezygnacji z opcji dodatkowych.

Zwróćmy jednak uwagę, że w sytuacji, gdy jesteśmy poszkodowani otrzymujemy zwrot pieniędzy z OC sprawcy.

Jednak w przypadku spowodowania wypadku nasze OC przechodzi na poszkodowaną osobę, nadwyżkę naprawy płacimy my, nie mówiąc już o odholowaniu oraz naprawie naszego samochodu.

Co w konsekwencji daje często kwotę, której nie jesteśmy w stanie pokryć.

Dlatego warto zastanowić się, czy jednak wykupienie pełnej opcji nie było by wskazane.

Drukarnia Booklet oferuje naklejki samoprzylepne, vlepki i etykiety http://www.bisnode.pl/blog/nie-ma-kryzysu-w-mniejszych-firmach/