Posted on

Wracając do ogólnego podziału ubezpieczeń pozostała nam jeszcze druga grupa, w której skład wchodzą polisy obejmujące ubezpieczenie majątkowe (ubezpieczenie mieszkania poznań) oraz wszystkie pozostałe opcje.

A zatem ich zasada obejmuje o wiele więcej sytuacji niż ubezpieczenia na życie, a tym samym w zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego mamy do wyboru bardzo dużo opcji.

Jednak dla uściślenia warto zwrócić uwagę na dwie podgrupy dotyczące ubezpieczeń majątkowych, które obejmują ubezpieczenie mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej.

W obydwu przypadkach są to bardzo istotne zabezpieczenia ze względu na występowanie wielu niekorzystnych dla nas sytuacji, ale także posiadania współcześnie wartościowych przedmiotów.

Dlatego też druga grupa ubezpieczeń stanowi obecnie największy procent zainteresowania wśród klientów decydujących się na zawarcie umowy ubezpieczeniowej, głównie z tego względu, że dają one gwarancje uzyskania świadczeń również na wypadek zaistnienia szkody wynikającej z naszej winy.

ubezpieczenie należności broker Gdańsk www.kancelariafavitor.pl