Skinheadzi

Ruch skinheadów, powstały pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, stanowi specyficzną formę subkultury – kontrkulturę. Termin ten niesie za sobą nastawienie przeciwko zastanej, ówcześnie panującej